Trädgårdstjänster

Hallands Blomsterodling sysslar med olika typer av trädgårdstjänster

  • trädgårdsskötsel

  • grässklippning

  • häckklippning

  • vårstädning

  • lukning

  • m.m.