Trädgårdstjänster

Hallands Blomsterodling sysslar med olika typer av trädgårdsarbete. Vår personal är erfaren och har goda kunskaper inom branchen. 

Vi erbjuder: 

trädgårdsskötsel

trädgårdsanläggning

lukning

beskärning av buskar och träd

gräsklippning

vårstädning / höststädning

plattsättning

Vi gör även stenarbete: reparerar befintliga och anlägger nya. 

Är ni berättigade till RUT-avdrag, innebär detta rabatt på arbetskostnaden. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida