Trädgårdstjänster

Hallands Blomsterodling sysslar med olika typer av trädgårdstjänster:

trädgårdsskötsel

trädgårdsanläggning

lukning

beskärning av buskar och träd

gräsklippning

vårstädning / höststädning

plattsättning