Byggverksamhet

Hallands Blomsterodling AB erbjuder även tjänster inom byggsektorn. Vår personal är erfaren och har kunskap inom branschens flesta förekommande område.

Vi erbjuder tak, fasad, plåtarbete och fönsterbyte. Vi bygger altaner och uterum. Vi sätter kakel, byter kök och gör de flesta typer av inomhusarbete.

Vi gör stenarbete, reparerar befintliga och anlägger nya.

Exempel på arbete vi har gjort finns här

Är ni berättigade till *ROT-avdrag innebär det 30% rabatt på arbetskostnaden.

*För att få ROT-avdrag måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Du ska ha fyllt 18 år när arbetet utförs.
  • Du är bosatt i Sverige.
  • Du betalar skatt i Sverige.
  • Du äger bostaden. Detta innebär att det till exempel inte är möjligt att få ROT- avdrag för arbete som utförs i en hyresrätt. Om du bor i en bostadsrätt så kan du göra avdrag för arbete som utförs invändigt. Avdrag för inglasning av balkong i en bostadsrätt går alltså inte.
  • Du måste använda fastigheten, helt eller delvis, som din bostad.
  • Du måste vara den som har betalat för arbetet. Det betyder att även om det är du som äger bostaden så är du inte berättigad till något skatteavdrag om det är någon annan som betalat fakturan.
  • Den fastighet du planerar att utföra arbete på måste vara äldre än 5 år.